กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •   2021-11-25 14:20:04    230     16


กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเตรียมความพร้อม
สำหรับการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


รายละเอียดด้านล่าง


  • bytes