การขอรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวและเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้


สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอการรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวสาร Q และเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้
สามารถติดต่อได้ที่ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 0-2561-2174 คุณรพิทิวัตถ์ และคุณรุ่งทิวาพร
หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามรายบละเอียดดังนี้ขอการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว Qขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้