กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2021-09-23 15:54:44    121     38


กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก  (Outsource)
ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2564 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียดด้านล่าง
1.ประกาศประกวดราคาฯ
2.เอกสารประกวดราคาฯ
3.ขอบเขตของงานฯ
4.เอกสารแนบฯ


  • 943563 bytes  

  • 3261126 bytes  

  • 2490843 bytes  

  • 466456 bytes  

  • 4022534 bytes  

  • 4706933 bytes  

  • 853174 bytes  

  • 718044 bytes