กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2021-09-17 10:54:18    148     28


กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบ
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2564
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดด้านล่าง
1. ประกาศประกวดราคาฯ
2. เอกสารประกวดราคาฯ
3.ขอบเขตของงานฯ
4.เอกสารแนบฯ


  • 865764 bytes  

  • 2850664 bytes  

  • 2070706 bytes  

  • 762433 bytes  

  • 904546 bytes  

  • 3010512 bytes  

  • 3548781 bytes  

  • 86417 bytes