กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2021-09-14 15:46:33    85     78


กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource)

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2564

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียดด้านล่าง

1.ประกาศประกวดราคาฯ

2.เอกสารประกวดราคาฯ

3.ขอบเขตของงานฯ

4.เอกสารแนบฯ


  • 882513 bytes  

  • 2985209 bytes  

  • 2405016 bytes  

  • 1978334 bytes  

  • 4022534 bytes  

  • 4706933 bytes