สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 9 แห่ง


    สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 9 แห่ง

    เมื่อวันที่วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้นางสาวรัตน์ชนก จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 9 แห่ง การตรวจติดตามของสารวัตรข้าวในครั้งนี้ไม่พบการกระทำความผิดในการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม และได้ให้คำแนะนำตาม พรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม