กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามแบบสขร.1 ในรอบเดือนสิงหาคม 2565
  •   2022-09-15 16:38:33    32     14

-

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามแบบสขร.1 ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 

รายละเอียดด้านล่าง


  • bytes