กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกพิมพ์ใบรับรอง เอกสารแจ้งผลการตรวจประเมินและเอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบผลิตข้าว ฤดูกาลผลิตปี 2565/66
  •   2022-06-21 16:14:10    64     3

-

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกพิมพ์ใบรับรอง เอกสารแจ้งผลการตรวจประเมิน
และเอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบผลิตข้าว ฤดูกาลผลิตปี 2565/66

รายละเอียดด้านล่าง


  • bytes