กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 กถ 1172 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •   2022-01-28 10:56:34    93     3

-

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 กถ 1172 กทม.
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


รายละเอียดด้านล่าง


  • bytes