ข่าว/กิจกรรม


Sample project image

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมลงนามในบันทึกการหารือ (Record of Discussion)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมลงนามในบันทึกการหารือ (Record of Discussion)

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2023-02-03 14:26:57

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมเปิดการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี 2566

ประชุมเปิดการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี 2566

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2023-02-03 13:53:12

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมคณะทบทวนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ครั้งที่ 2/2566 และคณะทบทวนผลการตรวจประเมินมาตรฐานข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 1/2566 (ผ่านโปกแรม Zoom)

ประชุมคณะทบทวนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ครั้งที่ 2/2566 และคณะทบทวนผลการตรวจประเมินมาตรฐานข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 1/2566 (ผ่านโปกแรม Zoom)

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2023-02-01 09:13:20

อ่านต่อ...
Sample project image

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2023-01-20 13:29:17

อ่านต่อ...
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง