ข่าว/กิจกรรม


Sample project image

ประชุมคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว ครั้งที่ 1/2564

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-10-25 14:27:04

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมชี้แจงเป้าหมายการตรวจประเมินระบบมาตรฐานข้าวคุณภาพ ปี 2564/65 (เป้าหมายนอกโครงการสำคัญ)

ประชุมชี้แจงเป้าหมายการตรวจประเมินระบบมาตรฐานข้าวคุณภาพ ปี 2564/65 (เป้าหมายนอกโครงการสำคัญ)

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-10-19 09:22:14

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 10/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ VDO Conference)

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 10/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ VDO Conference)

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-09-20 09:22:36

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ประจำปี 2564 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom (ระบบ Video Conferencece)

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ประจำปี 2564 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom (ระบบ Video Conferencece)

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-09-14 16:00:14

อ่านต่อ...
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง