ข่าว/กิจกรรม


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 7 แห่ง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 7 แห่ง

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-06-21 09:45:32

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 27 แห่ง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 27 แห่ง

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-06-14 15:28:20

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีตรวจติดตาม ควบคุม ให้คำแนะนำ สถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก ตาม พรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีตรวจติดตาม ควบคุม ให้คำแนะนำ สถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก ตาม พรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-06-14 14:18:37

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 13 แห่ง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 13 แห่ง

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-06-14 14:16:34

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 แห่ง

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 แห่ง

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-06-14 14:15:17

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 10 แห่ง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 10 แห่ง

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-06-10 16:29:07

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 16 แห่ง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 16 แห่ง

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-06-10 10:41:35

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาเข้าตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ สถานที่ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ณ เขตอำเภอเมือง และอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาเข้าตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ สถานที่ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ณ เขตอำเภอเมือง และอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-06-10 10:40:08

อ่านต่อ...

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 แห่ง

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 แห่ง

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-06-10 10:38:18

อ่านต่อ...

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดออกตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ ร้านค้า ผู้ประกอบการรวบรวมและขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดออกตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ ร้านค้า ผู้ประกอบการรวบรวมและขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-06-10 10:32:34

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดออกตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ ร้านค้า ผู้ประกอบการรวบรวมและขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 จำนวน 6 ร้านค้า

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดออกตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ ร้านค้า ผู้ประกอบการรวบรวมและขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 จำนวน 6 ร้านค้า

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-06-10 10:22:33

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่อำเภอบ้านโคก อำเภอฟากท่าและอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์โครงการสารวัตรเกษตร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่อำเภอบ้านโคก อำเภอฟากท่าและอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์โครงการสารวัตรเกษตร

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-06-10 10:20:28

อ่านต่อ...