ข่าว/กิจกรรม


ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมลงนามในบันทึกการหารือ (Record of Discussion)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมลงนามในบันทึกการหารือ (Record of Discussion)

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2023-02-03 14:26:57

อ่านต่อ...

ประชุมเปิดการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี 2566

ประชุมเปิดการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี 2566

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2023-02-03 13:53:12

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทบทวนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ครั้งที่ 2/2566 และคณะทบทวนผลการตรวจประเมินมาตรฐานข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 1/2566 (ผ่านโปกแรม Zoom)

ประชุมคณะทบทวนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ครั้งที่ 2/2566 และคณะทบทวนผลการตรวจประเมินมาตรฐานข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 1/2566 (ผ่านโปกแรม Zoom)

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2023-02-01 09:13:20

อ่านต่อ...

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2023-01-20 13:29:17

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทบทวนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ครั้งที่ 1/2566 และคณะทบทวนผลการตรวจประเมินมาตรฐานข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 1/2566 (ผ่านโปกแรม Zoom)

ประชุมคณะทบทวนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ครั้งที่ 1/2566 และคณะทบทวนผลการตรวจประเมินมาตรฐานข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 1/2566 (ผ่านโปกแรม Zoom)

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2023-01-10 10:13:27

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทบทวนผลการตรวจประเมินระบบมาตรฐานข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 10/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ VDO Conference)

ประชุมคณะทบทวนผลการตรวจประเมินระบบมาตรฐานข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 10/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ VDO Conference)

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2022-12-08 14:10:09

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินจาก กรข. ได้ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์หนองตานา ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินจาก กรข. ได้ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์หนองตานา ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2022-11-24 16:10:25

อ่านต่อ...

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ครั้งที่ 3/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ Video Conference)

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ครั้งที่ 3/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ Video Conference)

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2022-10-25 09:06:04

อ่านต่อ...

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 9/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ VDO Conference)

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 9/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ VDO Conference)

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2022-09-20 09:14:45

อ่านต่อ...

ประชุมหารือความร่วมมือด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวกับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย

ประชุมหารือความร่วมมือด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวกับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2022-09-13 09:31:28

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว ครั้งที่ 2/2565

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2022-09-08 14:03:21

อ่านต่อ...

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 8/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ VDO Conference)

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 8/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ VDO Conference)

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2022-08-04 09:03:32

อ่านต่อ...