การติดต่อ


  •   2021-03-10 16:35:44    651  

ที่อยู่

กรมการข้าว เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทรศัพท์

02-561-2174

แฟกซ์

0-2561-2164

อีเมล์

[email protected]