แผนการฝึกอบรมและสัมมนา

ปฏิทินการอบรม/สัมมนา ปีงบประมาณ 2560/2561

2560 2561

[Dowload ตารางอบรม/สัมมนา 2560/2561]

รายละเอียด  ดังนี้

** โครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว **

       - รายละเอียดโครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน แบ่งการจัดอบรมเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 50 คน
- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
- ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี   
   

       - แบบตอบรับผู้เข้าโครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

       **** โปรดส่งแบบตอบรับ ถึงกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561

        - ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
      *** รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 ***
      *** รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 2 ***
    

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบอรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ครั้งที่ 3 

>> กรุณานำรองเท้าบูท หมวก และเสื้อแขนยาว สำหรับป้องกันแดด มาด้วยค่ะ<<

        - ประกาศผลสอบ


** สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว **

****** ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย *******

        - รายละเอียดสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว 

        - แบบตอบรับสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกาตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

        - ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกาตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

        - ประกาศผลสอบ


** โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ **

   - รายละเอียดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

   - แบบตอบรับผู้เข้าโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

   - ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

   - ประกาศผลสอบ


** โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP **

     อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

ระยะการฝึกอบรม 5 วัน แบ่งการจัดอบรมเป็น 4 ครั้ง ครั้งละ 100 คน
- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  8 – 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
- ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
- ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
- ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่  5 – 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

    - แบบตอบรับเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

   โปรดส่งแบบตอบรับ ถึงกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว 
ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561
ครั้งที่ 3 : ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561          ครั้งที่ 4 : ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

     - ประกาศผลสอบ

=============================================