กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  YuiWeb  PuiWeb

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว

TaoWeb     NungWeb      NuchWeb      TuiWeb

กลุ่มตรวจสอบและวิเคราะห์มาตรฐานข้าว

MatoomWeb          BankWeb01      KungWeb01        

กลุ่มควบคุมและรับรองมาตรฐานข้าว

IWeb          PeaceWeb