ประชาสัมพันธ์สารวัตรเกษตร นำสื่อมวลชนสัญจร

ประชาสัมพันธ์สารวัตรเกษตร นำสื่อมวลชนสัญจร 

 

ประชาสัมพันธ์สารวัตรเกษตร นำสื่อมวลชนสัญจร “ติดตามภารกิจสารวัตรข้าว สนับสนุนนโยบายยกระดับมาตรฐานคุณภาพข้าวไทย” ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560

   เป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร    

     - 23 มีนาคม 2560 ณ บริษัท คูโบต้าทั่งทอง จำกัด  อ.สากเหล็ก  จ.พิจิตร                     

     - 24 มีนาคม 2560 ณ ร้านวังเป็ดเกษตรยนต์ และร้าน ช. การเกษตร  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก