ประชุมชี้แจงเรื่องการตรวจประเมินระบบมาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560

17 10 60 page1

                                       ประชุมชี้แจงเรื่องการตรวจประเมินระบบมาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560 และกำหนดเป้าหมายแผนการตรวจประเมิน

                                                                              วันที่ 17  ตุลาคม  60  ณ ห้องประชุมจักรพันธ์ กรมการข้าว