การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

12 10 60 page1

การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และติดตามงานและรับรองคุณภาพการผลิตข้าว

วันที่ 12  ตุลาคม  60  ณ จังหวัดกาญจนบุรี