(มกอช.) ได้เข้าตรวจติดตามคงอายุการรับรองสถานประกอบการ

28 9 60 page2

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ได้เข้าตรวจติดตามคงอายุการรับรองสถานประกอบการ

วันที่ 28 กันยายน 60  ณ จังหวัดพิษณุโลก