ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

ณ โรงเเรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

- กำหนดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 63

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัมนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 63 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

* รุ่นที่ 1 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 *

* รุ่นที่ 2 วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 *

  

 

 


 

 

    ประกาศรายชื่อผู้เข้าพัก

ในการฝึกอบรมระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองฯ

  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

 ณ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่อผู้เข้าพัก รุ่นที่ 1  วันที่ 17-18 กันยายน 2561

รายชื่อผู้เข้าพัก รุ่นที่ 2  วันที่ 24-25 กันยายน 2561


รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองฯ

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 

ณ ห้อง 302 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

^ รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 ^ วันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 

^ รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 ^วันที่ 24 – 25 กันยายน 2561


แบบตอบรับฝึกอบรมระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองฯ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

ณ ห้อง 302 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

1. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 จำนวน 60 คน 
ณ ห้อง 302 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร


2. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2561 จำนวน 60 คน 
ณ ห้อง 302 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

**กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 7 กันยายน 2561**

123

---------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินการอบรม/สัมมนา ปีงบประมาณ 2561 

 

## แจ้งเปลี่ยนกำหนดการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม##

     ** กำหนดการฝึกอบรม วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561

     ** กำหนดการฝึกอบรม วันที่ 16- 19 กรกฎาคม 2561

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจระบบควบุมภายในแบบกลุ่ม

       ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 4

                   (มกษ.9000 เล่ม 4-2553)

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 --> ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

^ รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 ^

^ รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 ^

วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 --> ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร

 ^ รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 3 ^

 ^ รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 4 ^

-- กำหนดการฝึกอบรม -- 

--/--//--/--//--/--//--/--//--/-//--/--//--/--/--/--/--//--/--//--/--//--/--//--/--//--/--//-

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินควบคุมภายใน

          สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP

             ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6-8 มิถุนายน 2561

      ** รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 6 **

     **  รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 7 **

        

------------------------------------------------------------- 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินควบคุมภายใน

          สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP

             ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 

 ** รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 3 

**  รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 4 

วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2561

**  รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 5 

 ----------------------------------------------------------------------------

ครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน 

         สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP

                                  วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561

             ...ณ โรงแรม มารวย กาเด้น กรุงเทพมหานคร... 

*** รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 ***

*** รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 2 ***

** กำหนดการฝึกอบรม**

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

** โครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว **

       รายละเอียดโครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน แบ่งการจัดอบรมเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 50 คน
- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
- ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี   
   

       - แบบตอบรับผู้เข้าโครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

       **** โปรดส่งแบบตอบรับ ถึงกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561

        ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
      *** รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 ***
      *** รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 2 ***
   

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบอรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ครั้งที่ 3 

>> กรุณานำรองเท้าบูท หมวก และเสื้อแขนยาว สำหรับป้องกันแดด มาด้วยค่ะ<<

โครงการสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว 

ระหว่างวันที่ 26 -28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม พาโค่ บายเดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา

ไฟล์รูปงานสัมมนา
ไฟล์ Power Point ของ วิทยากร

        - ประกาศผลสอบ


** สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว **

****** ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย *******

        - รายละเอียดสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว 

        - แบบตอบรับสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกาตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

        ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกาตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

        - ประกาศผลสอบ


** โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ **

   - รายละเอียดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

   - แบบตอบรับผู้เข้าโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

   - ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

   - ประกาศผลสอบ


** โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP **

     อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

ระยะการฝึกอบรม 5 วัน แบ่งการจัดอบรมเป็น 4 ครั้ง ครั้งละ 100 คน
- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  8 – 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
- ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
- ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
- ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่  5 – 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

    แบบตอบรับเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

   โปรดส่งแบบตอบรับ ถึงกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว 
ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561
ครั้งที่ 3 : ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561         ครั้งที่ 4 : ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

     - ประกาศผลสอบ

=============================================