ทะเบียนผู้ได้รับการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP 

≈-- ทะเบียนผู้ได้รับการรับรอง GAP ปี 2562

          [GAP นาแปลงใหญ่]     [NicheMarket]

          [กข43]  

 

 ≈-- ทะเบียนผู้ได้รับการรับรอง GAP ปี 2561

           [GAP นาแปลงใหญ่]      [NicheMarket]     [กข43]  

           [งบกรมการข้าว]             [งบพัฒนาจังหวัด]  

 

≈-- ทะเบียนผู้ได้รับการรับรอง GAP ปี 2560

         [งบกรมการข้าว]      [งบพัฒนาจังหวัด  [กข43]

     [ตารางสรุปรายเดี่ยว  [ตารางสรุปแบบกลุ่ม 

 

≈-- ทะเบียนผู้ได้รับการรับรอง GAP ปี 2559
              [งบกรมการข้าว]      [งบพัฒนาจังหวัด

 

≈-- ทะเบียนผู้ได้รับการรับรอง GAP ปี 2558
              [งบกรมการข้าว     [งบพัฒนาจังหวัด]

 

≈-- ทะเบียนผู้ได้รับการรับรอง GAP ปี 2557  
             [งบกรม // จังหวัดสุพรรณบุรี]

*******************************************

 

สำหรับผู้สนใจ สามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP
และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการผลิตข้าว ORG 

>>>> ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ได้ทางช่องทางนี้ ***