กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

     YuiWeb     varoon    PuiWeb

 

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว

TaoWeb     NungWeb     NuchWeb     TuiWeb

 

กลุ่มตรวจสอบและวิเคราะห์มาตรฐานข้าว     

PeaceWeb     BankWeb01     KungWeb01     

 

กลุ่มควบคุมและรับรองมาตรฐานข้าว

IWeb               Pat