สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์
จังหวัด จังหวัด
กระบี่ พัทลุง กาฬสินธุ์
สิงห์บุรี
กาญจนบุรี พิจิตร กำแพงเพชร
สุโขทัย
กาฬสินธุ์ พิษณุโลก ขอนแก่น สุพรรณบุรี
กำแพงเพชร พังงา ฉะเชิงเทรา สุรินทร์
อำนาจเจริญ  เพชรบุรี ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา
จันทบุรี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ
อ่างทอง
ฉะเชิงเทรา แพร่ อ.ชุมแพ อำนาจเจริญ
สุรินทร์ ภูเก็ต เชียงราย
อุดรธานี
ชัยนาท มหาสารคาม เชียงใหม่ อุตรดิตถ์
ชัยภูมิ มุกดาหาร ตาก อุทัยธานี
ชุมพร แม่ฮ่องสอน นครนายก
อุบลราชธานี
เชียงราย ยโสธร นครปฐม กาญจนบุรี 
เชียงใหม่ ขอนแก่น สระบุรี 
ตรัง ร้อยเอ็ด นครราชสีมา
ตราด ระนอง
ตาก ระยอง นครสวรรค์
นครนายก ราชบุรี นนทบุรี
นครปฐม ลพบุรี น่าน
นครพนม ลำปาง บึงกาฬ
นครราชสีมา ลำพูน บุรีรัมย์
นครศรีธรรมราช เลย ปทุมธานี
นครสวรรค์ อุบลราชธานี  ปราจีนบุรี
นนทบุรี สกลนคร พะเยา
นราธิวาส สงขลา พิจิตร
น่าน สตูล พิษณุโลก
บึงกาฬ สมุทรปราการ พชรบุรี
บุรีรัมย์ สมุทรสงคราม เพชรบูรณ์
ปทุมธานี สมุทรสาคร แพร่
ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว มหาสารคาม
ปราจีนบุรี สระบุรี ยโสธร
ปัตตานี สิงห์บุรี ร้อยเอ็ด
พะเยา สุโขทัย ราชบุรี
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี
อ่างทอง สุราษฎร์ธานี ลำปาง
อุดรธานี หนองคาย ศรีสะเกษ
อุตรดิตถ์ หนองบัวลำภู สกลนคร
กรุงเทพมหานคร อื่นๆ    

สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม 63                                                                 สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ 63