งานจัดซื้อจัดจ้าง

dric

price

job

ขณะนี้มีผู้ใช้งานระบบ

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ท่านเข้าชมลำดับที่

083816
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
33
30
82
83526
892
5225
83816

Your IP: 103.55.140.48
Server Time: 2016-07-26 22:59:17
pornyoulike.com hotpornvid.com xxxstreamingporn pornstorehouse.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.com online pornipornmovies adultporntrials porn tube movies

โรงสีข้าว GMP

การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว GMP

Good Manufacturing Practices for Rice Mill

 

                มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ 4403-2553 ครอบคลุมสุขลักษณะของสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตของโรงสีข้าว ตั้งแต่การตรวจรับ การลดความชื้น การทำความสะอาด กะเทาะเปลือก การขัดสี การคัดแยกคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภค หรือใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากข้าว

 

ความสำคัญของ GMP โรงสีข้าว

                เพื่อพัฒนาโรงสีข้าวโดยการควบคุมสถานที่ กระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัย และคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน ตั้งแต่วางแผนการผลิต การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการขนส่งถึงผู้บริโภค

 

ประโยชน์ของ GMP

                - ผู้บริโภคจะมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ว่ามีความปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภค

                - ผู้ผลิตจะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของตนเองว่าจะมีคุณภาพสม่ำเสมอ

 

มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว (มกษ. 4403-2553)

เกณฑ์ที่กำหนด

                1.สถานที่ผลิต

                                1.1 ทำเลที่ตั้ง

                                1.2 อาคารและพื้นที่ปฏิบัติงาน

                                1.3 เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์

                                1.4 สิ่งอำนวยความสะดวก

                2. การควบคุมการปฏิบัติงาน

                                2.1 การรับซื้อข้าวเปลือก

                                2.2 การแช่และนึ่งข้าวเปลือก

                                2.3 การลดความชื้นข้าวเปลือก

                                2.4 การเก็บข้าวเปลือก

                                2.5 การกะเทาะ การขัดสีและการคัดแยกคุณภาพ

                                2.6 การบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าว

                                2.7 การเก็บผลิตภัณฑ์ข้าว

                                2.8 การเก็บผลิตผลพลอยได้

                                2.9 การขนส่ง

                                2.10 การบันทึกข้อมูล

                3. การบำรุงรักษาและสุขาภิบาล

                                3.1 การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

                                3.2 การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำเชื้อ

                                3.3 การจัดการของเสียหรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต

                4. สุขลักษณะส่วนบุคคล

                5. การฝึกอบรม